ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys Wsi Dobieżyn zaprasza mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 23 września 2020 r., o godz. 18.00 -wyjątkowo- w Sali Miejskiej-dawnej synagodze (Buk, ul. Mury 5). Głównym tematem zebrania będzie uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2021.

Podczas Zebrania Wiejskiego obowiązywać będą wszystkie zasady wprowadzonego reżimu sanitarnego dotyczące w szczególności zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa. Przed wejściem do miejsca zebrania, konieczna będzie dezynfekcja dłoni. Uprasza się, aby wszystkie osoby, które przejawiają objawy ze strony układu oddechowego takie jak kaszel, duszności czy katar, a także odczuwają zmęczenie, mają podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę, pozostały w domach.