ZARZĄD
Stefan Gawron Prezes
Sławomir Gawron Wiceprezes
Sławomir Pakuła Wiceprezes-Naczelnik
Mariusz Wojtkowiak Zastępca Naczelnika
Marek Piątek Członek Zarządu
Piotr Buchert Członek Zarządu
Mariusz Wiśniewski Skarbnik
Jacek Osowski Sekretarz
Dominik Buchert Gospodarz
KOMISJA REWIZYJNA
Wojciech Kufel
Tomasz Rutkowski
Grzegorz Białas